icon mail  judith@2work.nu  icon phone  06-53543472   icon mail  esther@2work.nu  icon phone  06-49935242

 

Na een periode van langdurig ziek zijn, lijkt de stap richting werk vaak ver weg. Soms past de huidige werkomgeving niet meer bij de werknemer of is re-integratie in de huidige baan niet meer mogelijk. Met de juiste coaching en begeleiding is het mogelijk om weer passend werk te vinden en met plezier weer aan het werk te gaan. 2Work werkt samen met werkgever en werknemer aan re-integratie.

Wat is re-integratie?
Als werkhervatting binnen de eigen organisatie (1e spoor) niet meer mogelijk is, kan re-integratie 2e spoor een oplossing zijn. Door de Wet Verbetering Poortwachter is de werkgever verplicht een werknemer extern te re-integreren. Met re-integratie 2e spoor begeleidt 2Work de werknemer bij het vinden van een andere baan buiten de organisatie. Belangrijk is dat de betrokkene weer perspectief heeft en de werkgever voldoet aan de wettelijke verplichtingen.

Re-integratie

Maatwerk re-integratietraject
Re-integratie begint altijd met het verkennen van iemands mogelijkheden, persoonlijke kwaliteiten en wensen. Samen met werkgever en werknemer stellen we een maatwerkplan op. Het uitgangspunt in het traject is het kijken naar de mogelijkheden en het daadwerkelijk zetten van stappen.

Re-integratie heden en toekomst
2Work werkt met een Heden en Toekomst re-integratieplan. We starten met een plan dat ingaat op de huidige situatie, acceptatie, het maken van keuzes en opstellen van een plan van aanpak. In het Toekomstplan zetten we het plan van aanpak om in actie gericht op re-integratie intern of extern. Onze werkwijze is pragmatisch, betrokken, mensgericht en bovenal gericht op een structurele oplossing.

Interesse in een kennismakingsgesprek? Neem dan contact met ons op.