Loopbaanbegeleiding
Altijd maatwerk

Loopbaanbegeleiding

Elke werkgever wil het beste uit zijn werknemers halen; dat is goed voor het bedrijf, maar ook goed voor henzelf. Werkplezier heeft immers een positieve uitwerking op ieders privéleven. Echter is het tegendeel ook waar en heeft het vastlopen in de werksituatie eveneens zijn weerslag op persoonlijk vlak. Is dat laatst aan de orde bij één of meer van jullie werknemers, dan kan loopbaanbegeleiding uitkomst bieden.

Een loopbaantraject helpt jullie werknemers namelijk om weer in beweging te komen, of – als ze toe zijn aan een nieuwe stap, maar niet weten welke – toch de gewenste stap te zetten. Wij kunnen hen begeleiden op zelfontwikkeling, waardoor zij bewuste keuzes gaan maken richting meer werkplezier.

Met het loopbaantraject via 2Work doen jullie werknemers eigenlijk een onderzoek naar zichzelf. Met onze hulp, ondervinden ze wat hun talenten, drijfveren, interesses en mogelijkheden zijn. Door deze inzichten kunnen zij veel beter onderbouwde keuzes maken, waardoor ze wellicht die stap naar een andere functie binnen óf buiten jullie organisatie gaan zetten, voor om- of bijscholing kiezen, of misschien toch blijven zitten waar ze zitten.

Altijd maatwerk
Elk loopbaantraject bij 2Work is maatwerk, maar in grote lijnen bestaat het uit twee onderdelen:

  1. Het zelfonderzoek, waarin de werknemer antwoord krijgt op de volgende vragen:
  • Wie ben ik?
  • Wat kan ik?

We maken hierin gebruik van online vragenlijsten, opdrachten, testen en gesprekken, waarbij we dieper ingaan op de mogelijke verandering, hun competenties en kwaliteiten.

2. Het loopbaanonderzoek, waarin vragen centraal staan als:

  • Wat wil ik?
  • Wat past bij mij?
  • Hoe ga ik mijn gestelde doelen realiseren?

Vervolgens vertalen wij hun competenties, interesses en kwaliteiten in bijpassende functies. Als blijkt dat hun toekomst in een andere functie en eventueel zelfs buiten jullie organisatie ligt, dan achterhalen we ook wat voor hen haalbaar en wenselijk is ten aanzien van salaris, reisafstand en werkuren.

Wij zetten jullie werknemers graag in beweging?