Re-integratie werknemer
Hoe ziet het re-integratietraject bij 2Work eruit?

Re-integratie werknemer

Als werknemers langdurig ziek zijn geweest, kan de stap terug naar de werkvloer lastig zijn. Soms past de huidige werkomgeving zelfs niet meer bij hen, of is terugkeer in de huidige baan niet meer mogelijk. Hebben jullie werknemers die in deze situatie zitten en willen jullie hen hierin extra ondersteuning bieden? 2Work biedt toekomst voor re-integratie!

Met de juiste, persoonlijke begeleiding en onderlinge samenwerking is het echt mogelijk om passend werk te vinden, zodat die werknemers met plezier elders aan de slag gaan.

1e en 2e spoor re-integratie?
Als werkhervatting binnen de eigen organisatie (1e spoor) niet meer mogelijk is, kan re-integratie buiten de organisatie (2e spoor) dus een oplossing zijn. Door de Wet Verbetering Poortwachter ben je als werkgever zelfs verplicht om werknemers intern of extern te re-integreren.

Met re-integratie 2e spoor begeleidt 2Work jullie werknemers bij het vinden van een andere baan buiten de organisatie. Het belangrijkste hierin is dat zij weer perspectief krijgt op duurzaam passende, nieuwe mogelijkheden op de arbeidsmarkt, waarbij we rekening houden met de (mogelijk blijvende) beperkingen die de werknemers door ziekte hebben.

Hoe ziet het re-integratietraject bij 2Work eruit?
Het re-integratietraject bij 2Work is altijd maatwerk, maar bestaat in grote lijnen uit vier onderdelen:

 1. Intakegesprek
  Men start met een intakegesprek met de adviseur van 2Work. Hierin bespreken we de huidige situatie van de werknemers, welke wensen ze hebben en welke kansen en mogelijkheden zij voor zichzelf zien. Op basis van het intakegesprek maakt de adviseur een intakerapportage. Hierin staat precies welke stappen nodig zijn om de re-integratie succesvol te laten verlopen.
 2. Zelfonderzoekfase
  In deze fase zoomen we verder in op de situatie van de werknemers. Soms zorgen bepaalde belemmeringen ervoor dat zij niet meer (of slechts gedeeltelijk) terug kunnen keren in de eigen functie. Dit kan effect hebben op het zelfvertrouwen. Daarom bespreken we de mogelijke belemmeringen en zetten we deze om naar nieuwe mogelijkheden en kansen. Vragen die hierbij aan de orde kunnen komen zijn: waar loop ik tegenaan; waar ligt mijn kracht; wat heb ik nodig om weer in mijn kracht te komen? Hiermee verkrijgt men goed inzicht in het eigen gedrag, wat we ombuigen naar nieuw toekomstperspectief. En met behulp van diverse vragenlijsten en oefeningen, sluiten we deze fase af met een duidelijk persoonsprofiel.
 3. Loopbaanonderzoekfase
  De loopbaanonderzoeksfase biedt jullie werknemers inzicht in hun interesses, ambities en mogelijkheden. Tevens kijken we wat nodig is om deze verder te ontwikkelen of te bereiken. We gaan op zoek naar de antwoorden op de vragen als: wat past bij mij; wat zijn mijn doelstellingen; hoe ga ik deze realiseren?

  Daarnaast verkennen we samen met de werknemers de arbeidsmarkt (sectoren en branches) en krijgt zij antwoord op de vraag; hoe kan ik de arbeidsmarkt zo gericht mogelijk benaderen? Vanuit het persoonsprofiel dat we opstellen onderzoeken we welk type organisatie en functie bij ze past. Samen met onze adviseur achterhalen de werknemers wat de kansen op de arbeidsmarkt zijn in relatie tot hun wensen. Aan de hand daarvan stellen we het zoekprofiel op. De werknemers onderzoeken zelf welke werkgevers voor hun interessant zijn en welke arbeidsmarktkansen er zijn
 4. Actiefase
  Samen met onze adviseurs gaan werknemers  – vanuit het persoons- en zoekprofiel – hun sollicitatieactiviteiten op orde brengen. Denk hierbij aan een brief, het CV en de social media kanalen, beschikbare netwerken en de voorbereiding op het sollicitatiegesprek. Bovendien mag men het netwerk van de adviseur (2Work én Flexfamily) benutten en, waar nodig, breiden we deze samen verder uit. Zowel de werknemers als onze adviseurs benaderen proactief de arbeidsmarkt, met als doel het genereren van een baan.
  Desgewenst, kan men ook deelnemen aan trainingen van 2Work, op het gebied van bijvoorbeeld personal branding en social media.

3e spoor re-integratie
Zijn jullie als werkgever eigen risicodrager voor de WGA en hebben jullie een werknemer die ziek uit dienst is gegaan? Wanneer deze werknemer wel mogelijkheden heeft om terug te keren naar de arbeidsmarkt, dan kunnen wij jullie beiden bijstaan met een ‘3e spoor re-integratietraject’. De inhoud van het traject is nagenoeg hetzelfde als het 2e spoor re-integratietraject, met het verschil dat er meer nóg aandacht zal worden gegeven aan de terugkeer naar werk.

Samenwerken aan een succesvolle re-integratie?