Outplacement werknemer
Hoe ziet het outplacementtraject eruit?

Outplacement werknemer

Organisaties en werknemers moeten soms vrijwillig of gedwongen afscheid van elkaar van nemen. Het kan gaan om een individuele werknemer of om een groep werknemers. Iedere werknemer heeft bij een dienstverbandbeëindiging andere wensen en behoeften.

Een outplacementtraject kan de werknemer ondersteunen in het maken van een volgende loopbaanstap. Het biedt inzicht in nieuwe kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt, waarbij we  de persoonlijke eigenschappen en iemands kracht altijd als uitgangspunt nemen. Het doel van het traject is om de medewerker succesvol van werk naar werk te begeleiden.

Om het traject op te starten voeren wij eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Van daaruit wordt de werknemer een passend maatwerkvoorstel aangeboden.

Hoe ziet het outplacementtraject eruit?
Het outplacementtraject bij 2Work is altijd maatwerk, maar bestaat – na een uitgebreide intake – uit 3 fases:

  1. Zelfonderzoek
    Deze fase is gericht op competenties en kwaliteiten en beantwoordt vragen als: wie ben ik en wat kan ik?
  2. Loopbaanonderzoek
    Deze onderzoeksfase geeft inzicht in de interesses, ambities en mogelijkheden van de werknemer. Vragen als: wat wil ik, wat past bij me en hoe ga ik mijn doelen realiseren, komen aan bod.
  3. Actiefase
    De actiefase bevat een plan van aanpak gericht op de toekomst, waarbij de werknemer actief de arbeidsmarkt opzoekt. Tijdens het traject maakt hij een passend CV, leert hij zichzelf te presenteren, netwerken en solliciteren.

Gedurende het traject maakt 2Work gebruik van online vragenlijsten, waarin onder andere competenties, interesses en arbeidsgebieden in kaart worden gebracht. Bovendien kan men gebruik maken van een beroependatabase, die is gevuld met 30.000 beroepen, zodat men inzicht krijgt in mogelijk passende beroepen. Tevens krijgt men toegang tot onze vacaturebank, die altijd de meest recente vacatures in de regio weergeeft. Optioneel kan men nog deelnemen aan onze trainingen, zoals sollicitatietraining, gespreks- en presentatietraining en netwerken.

Kortom, we bieden volledige ondersteuning, zodat jullie werknemer weer nieuw werkgeluk vindt.

Succesvol van werk naar werk?