Re-integratie 1e en 2e spoor
Ondersteuning om passend werk te vinden en met plezier aan het werk te gaan

Re-integratie 1e en 2e spoor

Na een periode van langdurig ziek zijn, lijkt de stap richting werk ver weg. Soms past de huidige werkomgeving niet meer bij jou of is terugkeer in jouw huidige baan niet meer mogelijk. Zit jij in deze situatie en heb jij hierbij ondersteuning nodig? Dan kunnen wij jou begeleiden bij jouw re-integratie.

Met de juiste begeleiding is het mogelijk om passend werk te vinden en weer met plezier aan de slag te gaan. 2Work werkt samen met jou en jouw werkgever aan jouw re-integratie.

Wat is 1e en 2e spoor re-integratie?
Als werkhervatting binnen de eigen organisatie (1e spoor) niet meer mogelijk is, kan re-integratie buiten de organisatie (2e spoor) een oplossing zijn. Door de Wet Verbetering Poortwachter is iedere werkgever verplicht haar werknemers intern of extern te re-integreren.

Met re-integratie 2e spoor begeleidt 2Work jou bij het vinden van een andere baan buiten de organisatie. Het belangrijkste hierin is dat jij weer perspectief krijgt op duurzaam passende, nieuwe mogelijkheden op de arbeidsmarkt, waarbij we rekening houden met de (mogelijk blijvende) beperkingen die jij door ziekte hebt.

Hoe ziet jouw re-integratietraject eruit?
Het re-integratietraject bij 2Work is altijd maatwerk, maar bestaat in grote lijnen uit vier onderdelen:

 1. Intakegesprek
  Je start met een intakegesprek met de adviseur van 2Work. Hierin bespreken we wat jouw huidige situatie is, welke wensen jij hebt en welke kansen en mogelijkheden jij voor jezelf ziet. Op basis van het intakegesprek maakt de adviseur een intakerapportage. Hierin staat precies welke stappen nodig zijn om jouw re-integratie succesvol te laten verlopen.
 2. Zelfonderzoekfase
  In deze fase zoomen we verder in op jouw situatie. Soms kun je door belemmeringen niet meer (of slechts gedeeltelijk) terugkeren in jouw eigen functie bij je werkgever. Dit kan effect hebben op jouw zelfvertrouwen. Daarom bespreken we de mogelijke belemmeringen en zetten we deze om naar nieuwe mogelijkheden en kansen. Vragen die hierbij aan de orde kunnen komen zijn: waar loop ik tegenaan; waar ligt mijn kracht; wat heb ik nodig om weer in mijn kracht te komen? Hiermee verkrijg je een goed inzicht in je eigen gedrag, wat we ombuigen naar nieuw toekomstperspectief. En met behulp van diverse vragenlijsten en oefeningen, sluiten we deze fase af met een duidelijk persoonsprofiel.
 3. Loopbaanonderzoekfase
  De loopbaanonderzoeksfase biedt jou inzicht in jouw interesses, ambities en mogelijkheden. Tevens kijken we wat nodig is om deze verder te ontwikkelen of te bereiken. We gaan op zoek naar de antwoorden op de vragen als: wat past bij mij; wat zijn mijn doelstellingen; hoe ga ik deze realiseren?

  Daarnaast verkennen we samen de arbeidsmarkt (sectoren en branches) en krijg je antwoord op de vraag; hoe kan ik de arbeidsmarkt zo gericht mogelijk benaderen? Vanuit jouw persoonsprofiel wordt onderzocht welk type organisatie en functie bij jou past. Samen met onze adviseur achterhaal je wat jouw kansen zijn op de arbeidsmarkt in relatie tot jouw wensen. Aan de hand daarvan wordt jouw zoekprofiel opgesteld. Je gaat hierin zelf onderzoeken welke werkgevers voor jou interessant zijn en welke arbeidsmarktkansen er zijn.
 4. Actiefase
  Samen met onze adviseur ga je – vanuit het persoons- en zoekprofiel – jouw sollicitatieactiviteiten op orde brengen. Denk hierbij aan een brief, jouw CV en social media kanalen, beschikbare netwerken en de voorbereiding op het sollicitatiegesprek. Je mag eveneens het netwerk van de adviseur (2Work én Flexfamily) benutten en, waar nodig, breiden we deze samen verder uit. Zowel jij als onze adviseur zullen proactief de arbeidsmarkt gaan benaderen, met als doel het genereren van een baan.
  Desgewenst, is het ook mogelijk om deel te nemen aan trainingen van 2Work, op het gebied van bijvoorbeeld personal branding en social media.

Mogen wij jou begeleiden bij jouw re-integratie?